Leila Karchaoui | Min Resa
16601
page-template-default,page,page-id-16601,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Min Resa

Redovisningschef/ Head of accounting & financial controlling 2013-2018

Jag har arbetat som redovisningschef och financial controller på Kronans Apotek. När jag började på Kronans Apotek var vi 220 apotek och när jag sluta var vi över 320 apotek med en omsättning på ca 7 miljarder SEK och ca 2 200 anställda.

 

” Hon är en uppskattad chef och medarbetare inom hela bolaget. Mot bakgrund av Leilas väldigt positiva inställning och värdeskapande arbete ger jag henne mina allra bästa rekommendationer och gratulerar den som kommer att anställa henne framöver. ” Koncern CFO Kronans Apotek & Oriola AB – 2015

 

”En egenskap som jag verkligen uppskattar är att Leila har ett stort intresse för själva affären och tänker i termer av lönsamhet och nytta för hela verksamheten.” Finansdirektör Kronans Droghandel Apotek AB 2014

Ekonom/Accountant 2013

Som ekonom på färg- och tapetkedjan Happy Homes hade jag en bred roll med såväl löpande redovisning och bokslutsarbete som  mer strategiska controller-uppgifter. En av de saker jag är mest stolt över är att vi under min tid effektiviserade redovisningsarbetet med hjälp av ”lean-thinking”.

Redovisningsekonom/Accountant 2006-2013

Jag var med och byggde upp ekonomiavdelning på BYGGmax, då vi växte från ca 20 butiker i Sverige till över 100 butiker i Sverige, Norge och Finland. Jag arbetade med olika effektivisering och utvecklingsprojekt i samband med företaget snabba tillväxt.  Mina arbetsuppgifterna var väldigt varierande omfattade allt från löpanderedovisning till bokslutarbete, resultatrapportering och uppföljning.

 

” Leila har utfört sina arbetsuppgifter till våra fulla belåtenhet och alltid med en positiv inställning .” CFO BYGGmax AB – 2013

Redovisningsassistent 2005-2006

På Deloitte arbetade jag med två uppdrag. Det första var att sköta löpande redovisning till en klient i Sverige samt deltagit i en konverteringsprocess av ett nytt lönesystem. Det andra uppdraget var att arbeta på intäktsavdelning för en klient i Danmark.

 

”Leila har utfört sina arbetsuppgifter med stor professionalism, noggrannhet och gott omdöme.” Deloitte & Touche AB – 2006

Butiksekonom 2003-2005

På Shell arbetade jag med ekonomi- och redovisnings administration för ca 25 bensinstationer. I mitt dagliga arbete ingick bland annat att kontera fakturor, boka kassarapporter, stämma av balanser samt att agera bollplank till stationscheferna.

 

”Leila visar lugn och struktur i pressade situationer dessutom använder hon sin positiva synsätt till att snabbt lösa problem.” Finance Manager Shell Detaljist AB – 2005